Głuchołazy Rada Miejska
Głuchołazy Rada Miejska
Czy były burmistrz powinien zasiadać w Komisji Skarg Wniosków i Petycji??
JW
Odsłony: 486

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głuchołazach stoi w obliczu kontrowersji związanej z jednym z jej członków. Były burmistrz Głuchołaz, który obecnie pełni funkcję radnego, został wybrany do tejże komisji. Problem polega na tym, że do komisji wpływają skargi dotyczące działań obecnego burmistrza, z których niektóre mogą dotyczyć okresu, gdy to właśnie były burmistrz pełnił tę funkcję. Sytuacja ta rodzi pytanie, czy zgodnie z zasadą "Nemo iudex in causa sua" (łac. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie), były burmistrz powinien zasiadać w tej komisji.

Dlaczego zasada "Nemo iudex in causa sua" ma znaczenie?

Zasada "Nemo iudex in causa sua" jest fundamentalną zasadą prawa, która ma na celu zapewnienie bezstronności i obiektywności w procesach decyzyjnych. Zgodnie z tą zasadą, każda osoba mająca osobisty interes w danej sprawie nie może pełnić roli sędziego w tej samej sprawie. Bezstronność jest kluczowym elementem sprawiedliwości proceduralnej, a jej brak może prowadzić do decyzji, które są stronnicze i niesprawiedliwe.

Powody, dla których były burmistrz nie powinien zasiadać w komisji:

  1. Potencjalny konflikt interesów: Były burmistrz, jako członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, mógłby mieć trudność w zachowaniu pełnej bezstronności przy rozpatrywaniu skarg dotyczących działań, które miały miejsce podczas jego kadencji. Jest możliwe, że niektóre skargi mogą dotyczyć decyzji lub działań, które sam podejmował. W takiej sytuacji, jego osobisty interes i doświadczenia mogą wpłynąć na jego obiektywność.

  2. Zachowanie zaufania publicznego: Obecność byłego burmistrza w komisji, która rozpatruje skargi na burmistrza, może podważać zaufanie publiczne do bezstronności i rzetelności procesu. Mieszkańcy Głuchołaz mogą obawiać się, że skargi będą rozpatrywane w sposób stronniczy, co z kolei może prowadzić do poczucia niesprawiedliwości i braku przejrzystości w działaniach rady miejskiej.

  3. Ryzyko stronniczości: Nawet jeśli były burmistrz starałby się być obiektywny, istnieje ryzyko, że jego wcześniejsze decyzje i działania mogłyby nieświadomie wpłynąć na jego osąd. Stronniczość, nawet podświadoma, może prowadzić do niesprawiedliwych wyników i decyzji.

  4. Precedens dla przyszłych decyzji: Pozwolenie na zasiadanie w komisji osobie z potencjalnym konfliktem interesów może stworzyć niebezpieczny precedens. Inne osoby w przyszłości mogłyby powoływać się na ten przypadek, aby uzasadniać swoje miejsce w komisjach, mimo ewidentnych konfliktów interesów, co jeszcze bardziej podważałoby zasadę bezstronności.

Podsumowanie

W świetle zasady "Nemo iudex in causa sua", były burmistrz Głuchołaz nie powinien zasiadać w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. Jego obecność w tej komisji może prowadzić do konfliktu interesów, podważać zaufanie publiczne, zwiększać ryzyko stronniczości oraz stwarzać niebezpieczny precedens. Dla zachowania bezstronności i rzetelności procesu, konieczne jest, aby osoby zasiadające w komisjach tego typu były wolne od jakichkolwiek osobistych powiązań z rozpatrywanymi sprawami.

Czytaj też: Nowa Rada Miejska w Głuchołazach

Zobacz też: Czy tak powinno wyglądać głosowanie w Budżecie Obywatelskim?

Zobacz również: Nowa rada, nowe wyższe diety

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

 

Głuchołazy rynek
Głuchołazy rynek
Czy tak powinno wyglądać głosowanie w Budżecie Obywatelskim?
JW
Odsłony: 457

Szokujące informacje ujawnione w odpowiedziach na pytania złożone przez byłego radnego Jacka Wanickiego nasuwają poważne wątpliwości co do przejrzystości i rzetelności głosowania w Budżecie Obywatelskim w gminie Głuchołazy. Wyniki głosowania przeprowadzonego przez Internet wskazują, że oddano 10689 głosów, z czego na zadania duże przypadło 6251 głosów, a na zadania małe 4438 głosów. To, co budzi największe kontrowersje, to fakt, że blisko połowa głosów, a dokładnie 5097, została przyporządkowana do zaledwie 10 adresów e-mail. 

Dane, które budzą wątpliwości

Przeanalizujmy szczegółowe liczby: adresy e-mail z największą ilością przyporządkowanych głosów to kolejno 1697, 1305, 609, 305, 236, 209, 197, 195, 192, 152. Takie dane nie tylko zaskakują, ale wręcz budzą poważne wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzonego głosowania. Jak to możliwe, że tak znaczna część głosów pochodzi z tak niewielkiej liczby adresów? Czy jest to zgodne z zasadami demokracji i przejrzystości, które powinny charakteryzować Budżet Obywatelski?

Co mówi prawo?

Ustawa o samorządzie gminnym jasno precyzuje, że „w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy.” Bezpośrednie głosowanie oznacza, że wyborcy sami, bez żadnego pośrednictwa, dokonują wyboru. W tym kontekście przypisanie prawie połowy głosów do zaledwie 10 adresów e-mail jest nie tylko dziwne, ale wręcz bulwersujące. Czy tak powinno wyglądać bezpośrednie głosowanie?

Refleksje nad systemem głosowania

Warto zastanowić się nad mechanizmami, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy. Czy system głosowania online jest odpowiednio zabezpieczony przed nadużyciami? Czy istnieją skuteczne mechanizmy weryfikacji tożsamości głosujących? Te pytania są kluczowe, aby zapewnić, że głosowanie w Budżecie Obywatelskim jest uczciwe i odzwierciedla rzeczywiste preferencje mieszkańców.

Wydatkowanie publicznych środków

Nie mniej istotne jest pytanie o zasadność wydatkowania 240 000 złotych na projekty wyłonione w takim głosowaniu. Czy te środki publiczne są wydawane w sposób zgodny z wolą większości mieszkańców? Czy nie powinniśmy wymagać większej przejrzystości i rzetelności w procesie, który decyduje o podziale publicznych pieniędzy? 

Podsumowanie

Oddanie prawie połowy głosów przypisanych do zaledwie 10 adresów e-mail musi budzić wątpliwości i wywoływać refleksję nad poprawnością i uczciwością przeprowadzonego głosowania. Bezpośrednie głosowanie, o którym mowa w ustawie o samorządzie gminnym, powinno być przeprowadzone w sposób transparentny i wolny od jakichkolwiek podejrzeń o manipulacje. Mieszkańcy Głuchołaz mają prawo oczekiwać, że ich głosy będą uczciwie liczone, a publiczne środki wydatkowane w sposób zgodny z ich rzeczywistymi preferencjami.

Czytaj też: Nowa Rada Miejska w Głuchołazach

Zobacz też: Paweł Szymkowicz nowym burmistrzem Głuchołaz

Zobacz również: Nowa rada, nowe wyższe diety

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy Centrum Kultury
Głuchołazy Centrum Kultury
Zapraszamy na spotkanie krajoznawcze z Tadeuszem Jurkiem
JW
Odsłony: 402

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, PTTK o. Głuchołazy i Klub Przewodników PTTK Gwarek zapraszają na spotkanie krajoznawcze. Gościem będzie Tadeusz Jurek - instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, emerytowany nauczyciel Uniwersytetu Wrocławskiego, regionalista i autor przewodnika po Kościele w Małujowicach.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 24 maja o godz. 18:00 w Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj też: Maj w bibliotece

Zobacz też: Maj z kulturą w Głuchołazach

Zobacz również: Dni Nysy 2024

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona