Głuchołazy basen
Głuchołazy basen
wybory, jest basen
es
Odsłony: 1871

Chyba to nie przypadek, że przed wyborami powraca temat pływalni w Głuchołazach.

W 2017 r. burmistrz Głuchołaz w wywiadzie dla Radia Nysa przekonywał, że na przełomie następnego roku będzie się można kąpać w krytym basenie w Głuchołazach. I choć wtedy radny J. Wanicki dowodził, że są to słowa bez pokrycia, szczególnie finansowego, byli tacy, co wierzyli, że pływalnia w naszym mieście powstanie. Ówczesny skarbnik gminy kalkulował, że do 2020 roku uda się zgromadzić środki własne (ponad 6,5 mln złotych) i dofinansowanie (ponad 2,5 mln zł) i za to wybuduje się basen.
Dziś w 2024 roku wiemy już, że powstanie krytego basenu była to obietnica pisana palcem na wodzie. W 2017 roku nie było nas stać na taką inwestycję i 2024 roku tym bardziej trudno będzie zgromadzić środki potrzebne na sfinansowanie budowy takiego obiektu. Ale skoro na horyzoncie mamy wybory, niektórzy doszli do wniosku, że warto użyć wszelkich argumentów, by przypodobać się wyborcom. W razie wyborczej klęski też będzie można powiedzieć, że się miało ambitne plany, ale nie dane było ich zrealizować.
A tak na marginesie, według informacji podanej przez NTO, "aktualny orientacyjny koszt budowy obiektu to ok. 30 mln zł". Jeśli rząd dołożyłby, jak planują władze Głuchołaz, 17,5 mln zł (3,5 mln zł z ministerstwa sporu i 14 mln zł z Polskiego Ładu), to i tak zabraknie ok. 12,5 mln złotych, które musiałoby pochodzić z kredytu, a przecież zadłużenia gmina ma już tyle, że jeszcze dla przyszłych pokoleń starczy.
Reasumując, nie porywajmy się z motyką na słońce, nie serwujmy wyborcom kiełbasy wyborczej, a kryty basen w Głuchołazach niech pozostanie w sferze marzeń do czasu, kiedy gmina odbije się od dna i podniesie na tyle, by planować tak drogie inwestycje.

Czytaj też: Wybory radnych w Głuchołazach, Okręg 1: Zobacz, kto ubiega się o Twój głos!

Zobacz też: Wybory radnych w Głuchołazach, Okręg 2: Zobacz, kto ubiega się o Twój głos!

Zobacz również: Jeśli oczekujecie zdecydowanych zmian w sposobie zarządzania gminą

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

 

Głuchołazy
Głuchołazy
Odpowiedź Urzędu na interwencję radnego Wanickiego
JW
Odsłony: 2527

Radny Jacek Wanicki interweniuje w sprawie nielegalnego składowiska odpadów na terenie dawnej cegielni w  Konradowie. Jaką odpowiedź otrzymał:

W odpowiedzi na zapytanie radnego Pana Jacka Wanickiego informuję, co następuje. Burmistrz Głuchołaz decyzją z dnia 16 sierpnia 2017 r. znak: RR.6232.03.2016/2017.MSe zobowiązał …….. Sp. z o.. z siedzibą w ……….. do usunięcia zgromadzonych na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 572/1 położonej w Konradowie odpadów o kodzie: 19 12 12, 20 01 11, 20 01 10, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01, 16 01 03 w ilości szacunkowej ok. 600 ton, wskazując termin wykonania ww. obowiązku. W związku z niewywiązaniem się w terminie z obowiązku wynikającego z ww. decyzji tut. organ podjął działania mające na celu  przymuszenie ……… Sp. z o.o. do usunięcia zgromadzonych odpadów. W dniu 16 sierpnia 2018 roku tut. organ wystawił tytuł wykonawczy oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w wysokości 50 tyś złotych w celu przymuszenia do wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji Burmistrza Głuchołaz. Postanowienie Burmistrza Głuchołaz o nałożeniu grzywny, po wniesieniu zażalenia przez ……….. Sp. z o.o., zostało uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu.

W ocenie organu odwoławczego wymierzona grzywna jest zbyt dolegliwym środkiem egzekucji administracyjnej.  Od ponownych postanowień wydawanych przez tut. organ o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia spółki do wykonania obowiązku usunięcia odpadów z działki 572/1, obręb Konradów …….. Sp. z o.o. również wniosła zażalenie do SKO w Opolu argumentując, że w obecnej sytuacji finansowej spółki nałożona grzywna jest zbyt dotkliwym środkiem egzekucji.

Ponadto informujemy, że na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne dotyczące nałożenia grzywny w celu przymuszenia spółki do wywiązania się z obowiązku usunięcia odpadów nagromadzonych na działce nr 572/1 położonej w Konradowie. Na podstawie szacunkowych danych ustalano, że koszt usunięcia odpadów może kształtować się w wysokości ok. 1 mln złotych.

Gmina Głuchołazy na chwilę obecną nie rozważa możliwości usunięcia odpadów zgromadzonych na ww. działce w ramach wykonania zastępczego. Ww. decyzja podyktowana jest brakiem możliwości pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na pokrycie kosztów usunięcia odpadów gromadzonych na działkach prywatnych, a nie chcemy aby mieszkańcy naszej gminy ponieśli koszty uprzątnięcia prywatnej nieruchomości.

Czytaj też: Zaleganie z uregulowaniem należności czynszowych

Zobacz też: Kto głosował za zaciągnięciem kredytu?

Zobacz również: Wspólna wygrana społeczności: Muszla Leśna znów otwarta dla wszystkich!

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube