Odpowiedź Urzędu na interwencję radnego Wanickiego

przez JW
Odsłony: 1345
Głuchołazy
Głuchołazy

Radny Jacek Wanicki interweniuje w sprawie nielegalnego składowiska odpadów na terenie dawnej cegielni w  Konradowie.

Jaką odpowiedź otrzymał:

W odpowiedzi na zapytanie radnego Pana Jacka Wanickiego informuję, co następuje. Burmistrz Głuchołaz decyzją z dnia 16 sierpnia 2017 r. znak: RR.6232.03.2016/2017.MSe zobowiązał …….. Sp. z o.. z siedzibą w ……….. do usunięcia zgromadzonych na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 572/1 położonej w Konradowie odpadów o kodzie: 19 12 12, 20 01 11, 20 01 10, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01, 16 01 03 w ilości szacunkowej ok. 600 ton, wskazując termin wykonania ww. obowiązku. W związku z niewywiązaniem się w terminie z obowiązku wynikającego z ww. decyzji tut. organ podjął działania mające na celu  przymuszenie ……… Sp. z o.o. do usunięcia zgromadzonych odpadów. W dniu 16 sierpnia 2018 roku tut. organ wystawił tytuł wykonawczy oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w wysokości 50 tyś złotych w celu przymuszenia do wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji Burmistrza Głuchołaz. Postanowienie Burmistrza Głuchołaz o nałożeniu grzywny, po wniesieniu zażalenia przez ……….. Sp. z o.o., zostało uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu.

W ocenie organu odwoławczego wymierzona grzywna jest zbyt dolegliwym środkiem egzekucji administracyjnej.  Od ponownych postanowień wydawanych przez tut. organ o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia spółki do wykonania obowiązku usunięcia odpadów z działki 572/1, obręb Konradów …….. Sp. z o.o. również wniosła zażalenie do SKO w Opolu argumentując, że w obecnej sytuacji finansowej spółki nałożona grzywna jest zbyt dotkliwym środkiem egzekucji.

Ponadto informujemy, że na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne dotyczące nałożenia grzywny w celu przymuszenia spółki do wywiązania się z obowiązku usunięcia odpadów nagromadzonych na działce nr 572/1 położonej w Konradowie. Na podstawie szacunkowych danych ustalano, że koszt usunięcia odpadów może kształtować się w wysokości ok. 1 mln złotych.

Gmina Głuchołazy na chwilę obecną nie rozważa możliwości usunięcia odpadów zgromadzonych na ww. działce w ramach wykonania zastępczego. Ww. decyzja podyktowana jest brakiem możliwości pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na pokrycie kosztów usunięcia odpadów gromadzonych na działkach prywatnych, a nie chcemy aby mieszkańcy naszej gminy ponieśli koszty uprzątnięcia prywatnej nieruchomości.

Czytaj też: Zaleganie z uregulowaniem należności czynszowych

Zobacz też: Kto głosował za zaciągnięciem kredytu?

Zobacz również: Wspólna wygrana społeczności: Muszla Leśna znów otwarta dla wszystkich!

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube