Głuchołazy wybory
Głuchołazy wybory
Jeśli oczekujecie zdecydowanych zmian w sposobie zarządzania gminą
Jacek Wanicki
Odsłony: 908

Szanowni Państwo 

Jeśli oczekujecie zdecydowanych zmian w sposobie zarządzania gminą, pamiętajcie, że najbliższe wybory dają ku temu doskonałą okazję. Razem możemy dokonać prawdziwej metamorfozy.

Przez ostatnią kadencję byłem bardzo aktywnym radnym i z uwagą przyglądałem się temu, co działo się w gminie. Wobec problemów, z którymi spotykałem się w swojej pracy, nie pozostawałem bierny i myślę, że udowodniłem swoją skuteczność oraz konsekwencję w dążeniu do celu.

To z mojej inicjatywy w gminie zaszło wiele zmian. Od lat nieprawidłowo dotowane szkoły stowarzyszeniowe odzyskały część należnych im pieniędzy; ok. 4 mln zł. Z tych środków powstały na wsiach place zabaw, nowoczesne pracownie, boiska. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził nieprawidłowości w działaniu strefy płatnego parkowania.

Wraz z mieszkańcami udało nam się kilka razy wygrać rywalizację o budżet obywatelski. Z tych pieniędzy powstały inwestycje, których w inny sposób najprawdopodobniej nie udałoby się sfinansować. Wybudowano plac zabaw dla dzieci za ok. 60 000 zł i siłownię za 10 000 zł. Powstała też chata gilowa za 60 000 zł oraz rozbudowana została siłownia za następne 10 000 zł.

Starałem się pomóc wszędzie tam, gdzie ludzie borykali się z problemami. Podejmowałem interwencje, składałem interpelacje, zgłaszałem projekty uchwał. Zawsze otwarcie mówiłem o niedoskonałościach funkcjonowania naszej gminy i wskazywałem sposoby zaradzeniu temu. W swojej pracy samorządowej nigdy nie przedkładałem własnych interesów nad dobro wspólne. To z mojej inicjatywy zostały podniesione pensje pracowników Centrum Kultury i diety sołtysów. Na stronie internetowej urzędu pojawił się do wglądu rejestr zawieranych przez gminę umów.

Znam dobrze atuty i słabości naszej gminy, wiem, co należy zmienić, aby żyło się w niej lepiej.

Kluczowe obecnie sprawy dla nas to:

- nowe mieszkania

- nowe miejsca w żłobku i przedszkolach

- poprawa stanu dróg gminnych

- budowa nowych chodników

- budowa nowego oświetlenia

- poprawa jakości inwestycji wykonywanych przez gminę

- lepsze skomunikowanie Głuchołaz

- pozyskiwanie większej ilości środków europejskich

- wparcie organizacji senioralnych

- wsparcie dla przedsiębiorców

- renowacja kamienic

Jestem również otwarty na Państwa propozycje koniecznych zmian; na wszelkie sugestie i uwagi czekam pod adresem:  jacek.wanicki@glucholazy.pl.

Chcę kontynuować podjętą pracę, bo wierzę, że mogę jeszcze coś zdziałać dla gminy.

Proszę o głos na mnie - lista numer … pozycja 1

Dzięki Waszemu poparciu razem naprawimy gminę.

Łączę wyrazy szacunku

 

Jacek Wanicki

 

PS

 Już 7 kwietnia zdecydujemy o przyszłości naszej gminy !

Głuchołazy
Głuchołazy
Odpowiedź Urzędu na interwencję radnego Wanickiego
JW
Odsłony: 1016

Radny Jacek Wanicki interweniuje w sprawie nielegalnego składowiska odpadów na terenie dawnej cegielni w  Konradowie. Jaką odpowiedź otrzymał:

W odpowiedzi na zapytanie radnego Pana Jacka Wanickiego informuję, co następuje. Burmistrz Głuchołaz decyzją z dnia 16 sierpnia 2017 r. znak: RR.6232.03.2016/2017.MSe zobowiązał …….. Sp. z o.. z siedzibą w ……….. do usunięcia zgromadzonych na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 572/1 położonej w Konradowie odpadów o kodzie: 19 12 12, 20 01 11, 20 01 10, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01, 16 01 03 w ilości szacunkowej ok. 600 ton, wskazując termin wykonania ww. obowiązku. W związku z niewywiązaniem się w terminie z obowiązku wynikającego z ww. decyzji tut. organ podjął działania mające na celu  przymuszenie ……… Sp. z o.o. do usunięcia zgromadzonych odpadów. W dniu 16 sierpnia 2018 roku tut. organ wystawił tytuł wykonawczy oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w wysokości 50 tyś złotych w celu przymuszenia do wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji Burmistrza Głuchołaz. Postanowienie Burmistrza Głuchołaz o nałożeniu grzywny, po wniesieniu zażalenia przez ……….. Sp. z o.o., zostało uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu.

W ocenie organu odwoławczego wymierzona grzywna jest zbyt dolegliwym środkiem egzekucji administracyjnej.  Od ponownych postanowień wydawanych przez tut. organ o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia spółki do wykonania obowiązku usunięcia odpadów z działki 572/1, obręb Konradów …….. Sp. z o.o. również wniosła zażalenie do SKO w Opolu argumentując, że w obecnej sytuacji finansowej spółki nałożona grzywna jest zbyt dotkliwym środkiem egzekucji.

Ponadto informujemy, że na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne dotyczące nałożenia grzywny w celu przymuszenia spółki do wywiązania się z obowiązku usunięcia odpadów nagromadzonych na działce nr 572/1 położonej w Konradowie. Na podstawie szacunkowych danych ustalano, że koszt usunięcia odpadów może kształtować się w wysokości ok. 1 mln złotych.

Gmina Głuchołazy na chwilę obecną nie rozważa możliwości usunięcia odpadów zgromadzonych na ww. działce w ramach wykonania zastępczego. Ww. decyzja podyktowana jest brakiem możliwości pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na pokrycie kosztów usunięcia odpadów gromadzonych na działkach prywatnych, a nie chcemy aby mieszkańcy naszej gminy ponieśli koszty uprzątnięcia prywatnej nieruchomości.

Czytaj też: Zaleganie z uregulowaniem należności czynszowych

Zobacz też: Kto głosował za zaciągnięciem kredytu?

Zobacz również: Wspólna wygrana społeczności: Muszla Leśna znów otwarta dla wszystkich!

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

Głuchołazy
Głuchołazy
Zaleganie z uregulowaniem należności czynszowych
JW
Odsłony: 1054

Czy wiesz, ile zaległości z czynszów miała Gmina Głuchołazy na koniec zeszłego roku?

6 258 818,87 złotych! To dużo pieniędzy, które mogą być potrzebne do ważnych rzeczy dla gminy. Zaległości mogą naprawdę przeszkadzać w jej działaniu. Warto się nimi zająć, żeby gmina mogła działać sprawnie.

A przypomnijmy sobie, że wcześniej już rozmawialiśmy o zaległościach z podatków dla gminy. Na koniec 2023 roku było ich aż 6 378 432,57 złotych. To sporo pieniędzy, które gmina potrzebuje do różnych rzeczy. Ważne, żeby wszyscy płacili podatki na czas, bo to pomaga gminie rozwijać się i oferować dobre usługi dla mieszkańców.

Czytaj też: Czy władze gminy przygotowały się do przebudowy drogi krajowej w Głuchołazach?

Zobacz też: Przemysław Kanarski – nowa twarz w wyborach na burmistrza Głuchołaz

Zobacz również: Zaległości podatkowe w gminie Głuchołazy sięgają milionów!

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

Głuchołazy Matejki
Głuchołazy Matejki
Możemy przejechać ulicą Matejki od strony ulicy Powstańców Śląskich
JW
Odsłony: 1117

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Matejki i Kopernika. Nowe oznakowanie powinno częściowo zmniejszyć uciążliwości związane z inwestycjami prowadzonymi na drodze krajowej. Teraz będziemy mogli przejechać z ulicy Powstańców Śląskich do ulicy Wyszyńskiego mijając roboty prowadzone na drodze krajowej. Na ulicy Matejki wprowadzono ruch jednokierunkowy od ulicy Powstańców Śląskich. Stan nawierzchni ulicy Matejki i Kopernika jest niezadowalający. Nasuwają się krytyczne uwagi dlaczego tak późno wprowadzono nową organizację ruchu i w niewystarczający sposób poprawiono stan nawierzchni na tych drogach. Kiedyś mówiono, że zima zaskoczyła drogowców, teraz możemy powiedzieć, że władze gminy zaskoczyła inwestycja na drodze krajowej, o której jest wiadomo od kilku lat i niektórzy radni postulowali aby przygotować się do tej inwestycji.

Czytaj też: Czy władze gminy przygotowały się do przebudowy drogi krajowej w Głuchołazach?

Zobacz też: Kolejne zmiany organizacji ruchu w Głuchołazach

Zobacz również: Zmiany organizacji ruchu – czy można było zrobić to lepiej ?

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

 

Głuchołazy
Głuchołazy
Czy to koniec atrakcji w mieście? Radny wzywa do boju o szlak turystyczny!
aw
Odsłony: 1188

Po zamknięciu popularnego szlaku turystycznego w okolicach "300 schodków" znakami zabraniającymi przechodzenie przez tory, radny Jacek Wanicki nie pozostał bierny. Zwrócił się do władz gminy, aby podjęły działania mające na celu rozwiązanie tego problemu i umożliwienie mieszkańcom i turystom dalszego korzystania z tego obszaru.

Jakie działania podjęto w tej sprawie:

W dniu 24.11.2023 r. Gmina Głuchołazy wystąpiła oficjalnym pismem o numerze IE.7021.95.2023.AS, w którym przedstawiono wniosek dotyczący możliwości połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z trasą „300 schodków” pod wiaduktem kolejowym. Odpowiedź PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nadeszła w dniu 9.01.2024 r. poprzez pismo o numerze IZ15DO.51.1.2024.NK.2, w którym poinformowano o planowanym spotkaniu w siedzibie zakładu.

W dniu 11.01.2024 r. potwierdzono uczestnictwo w spotkaniu przez Zastępcę Burmistrza Głuchołaz, Pana Romana Sambora, oraz dwóch pracowników Urzędu. Spotkanie odbyło się zgodnie z planem w dniu 16.01.2024 r. z udziałem przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W trakcie spotkania omówiono kwestię wykonania przejścia pieszego pod wiaduktem kolejowym.

W dniu 18.01.2024 r. pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadził wizję w terenie razem z przedstawicielem Urzędu. Po analizie przepisów dotyczących torowisk i przejść stwierdzono niemożliwość wykonania planowanego przejścia pod wiaduktem. Na podstawie tej wizji lokalnej stworzono koncepcję przejścia przez torowisko, którą przekazano PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pismem z dnia 25.01.2024 r. o numerze IE.7021.1.95.1.2024.PS.

Czytaj też: Czy władze gminy przygotowały się do przebudowy drogi krajowej w Głuchołazach?

Zobacz też: Przemysław Kanarski – nowa twarz w wyborach na burmistrza Głuchołaz

Zobacz również: Zmiany organizacji ruchu – czy można było zrobić to lepiej ?

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

 

Głuchołazy
Głuchołazy
Rusza nowa budowa mieszkań w Głuchołazach!
JW
Odsłony: 1383

Mamy dobrą nowinę dla wszystkich szukających mieszkania w Głuchołazach. Spółka SIM Opolskie Sp. z o.o. właśnie podpisała umowę z firmą MTM Budownictwo Sp. z o.o. z Tarnowa na budowę nowego bloku mieszkalnego przy ul. Targowej. W sumie powstanie tam 50 mieszkań SIM.

To ważny krok dla naszej okolicy. Będziemy Was informować na bieżąco o postępach prac.

Czytaj też: Gmina Głuchołazy zaciąga kolejny kredyt? Czy to dobry pomysł?

Zobacz też: Kto głosował za zaciągnięciem kredytu?

Zobacz również: Wspólna wygrana społeczności: Muszla Leśna znów otwarta dla wszystkich!

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

Głuchołazy
Głuchołazy
Dawny hotel "Leśny" w Głuchołazach zostanie zburzony
JW
Odsłony: 1668

Dawny hotel "Leśny" w Głuchołazach zostanie zburzony.

Inwestor planuje nowy obiekt na tym terenie, ale szczegóły są jeszcze nieznane. Zmiana ta oznacza koniec pewnej epoki dla miasta, ale może także przynieść nowe możliwości rozwoju.

Czytaj też: Czy władze gminy przygotowały się do przebudowy drogi krajowej w Głuchołazach?

Zobacz też: Kolejne zmiany organizacji ruchu w Głuchołazach

Zobacz również: Kamienicy już nie ma

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

Głuchołazy
Głuchołazy
Przemysław Kanarski nowa twarz w wyborach na burmistrza Głuchołaz
JW
Odsłony: 2097

W nadchodzących wyborach na burmistrza gminy Głuchołazy pojawia się nowy kandydat - Przemysław Kanarski.

Ma 38 lat  i pracuje jako wicedyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie. Urodzony i wychowany w Głuchołazach, ma silne powiązania z tą społecznością.                             

Kanarski angażuje się w projekty społeczne i prowadzi kawiarnię, gdzie daje pracę osobom wykluczonym społecznie. Zapowiedział, że wkrótce przedstawi swój program wyborczy i chętnie podejmie debatę z innymi kandydatami.

Jego doświadczenie życiowe i zawodowe czynią go wartościowym kandydatem na burmistrza Głuchołaz.

Czytaj też: Gmina Głuchołazy zasługuje na prawdziwą zmianę

Zobacz też: Kto głosował za zaciągnięciem kredytu?

Zobacz również: Głuchołazy: Koniec ery Szupryczyńskiego, ale czy nowa nadchodzi?

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

Głuchołazy burmistrz
Głuchołazy burmistrz
Gmina Głuchołazy zasługuje na prawdziwą zmianę
JW
Odsłony: 1196

Zmiana na stanowisku burmistrza po długim okresie rządów Szupryczyńskiego budzi zrozumiałe pytania i wątpliwości co do przyszłości naszej gminy. Wieloletnia kadencja Szupryczyńskiego przyniosła pewne osiągnięcia, ale również mogła sprawić, że pewne sprawy stały w miejscu lub były niedostatecznie rozwijane.                       

Kandydatura Romana Sambora, dotychczasowego zastępcy burmistrza, wydaje się być kontynuacją obecnej sytuacji, co może nie przynieść wymaganej świeżości i innowacji. Pytanie, czy zmiana na stanowisku burmistrza przyniesie realne korzyści, czy też po prostu utrzyma obecne problemy, jest w pełni uzasadnione.

Przykład Nysy, gdzie po zmianach na stanowisku burmistrza gwałtownie przyspieszył rozwój gminy, wskazuje, że nowe spojrzenie i świeże pomysły mogą być kluczowe dla dalszego rozwoju naszej społeczności. Dlatego warto zastanowić się nad potrzebą zmiany i poszukiwać kandydata, który może przynieść nowe pomysły oraz skuteczne rozwiązania dla naszych lokalnych problemów.

Nadszedł czas, aby spojrzeć krytycznie na dotychczasową sytuację i zastanowić się, czy droga, którą idziemy, jest właściwa. Wybór nowego burmistrza powinien być dokładnie przemyślany i oparty na analizie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, aby zapewnić ciągły rozwój i dobrobyt naszej gminy.

Moim zdaniem, w czasie wyborów należy postawić na osoby, które w nowy sposób będą zarządzać gminą. Uzasadnienie tego stanowiska wynika z potrzeby świeżego spojrzenia i innowacyjnych rozwiązań, które mogą przynieść pozytywne zmiany i przyspieszyć rozwój naszej społeczności lokalnej. Dotychczasowe rutynowe podejście może nie wystarczyć, aby sprostać nowym wyzwaniom i problemom, dlatego istotne jest wybranie kandydatów, którzy są otwarci na nowe pomysły i gotowi do działania w dynamicznym i zmieniającym się środowisku. Otwarcie się na nowe spojrzenie może przyczynić się do efektywniejszego zarządzania zasobami, lepszej reprezentacji interesów mieszkańców oraz budowy bardziej innowacyjnej i zrównoważonej gminy.

Czytaj też: Gmina Głuchołazy zaciąga kolejny kredyt? Czy to dobry pomysł?

Zobacz też: Kto głosował za zaciągnięciem kredytu?

Zobacz również: Wspólna wygrana społeczności: Muszla Leśna znów otwarta dla wszystkich!

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

Głuchołazy burmistrz
Głuchołazy burmistrz
Głuchołazy: Koniec ery Szupryczyńskiego, ale czy nowa nadchodzi?
JW
Odsłony: 1618

Burmistrz Głuchołaz, Edward Szupryczyński, po 22 latach sprawowania urzędu nie ubiega się o reelekcję. Jego zastępca, Roman Sambor, startuje na burmistrza jako kandydat z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Sambor, mający na koncie 17 lat doświadczenia, jest przedstawiany jako kontynuator dotychczasowych działań. Czy jednak taki krok naprawdę oznacza świeże spojrzenie na rozwój gminy czy jedynie zachowanie status quo?

Szupryczyński planuje ubiegać się o mandat radnego.

W nadchodzących miesiącach śledźmy rozwój sytuacji, ponieważ Głuchołazy stają przed wyborem, który może kształtować ich przyszłość na kolejne lata.

Czytaj też: Kto głosował za zaciągnięciem kredytu?

Zobacz też: Pożar w Burgrabicach

Zobacz również: 20 lat Edwarda Szupryczyńskiego na stanowisku burmistrza Głuchołaz

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube