Kontrowersje wokół uchwały o podniesieniu diet radnym w Głuchołazach

przez JW
Odsłony: 671
Głuchołazy Rada Miejska
Głuchołazy Rada Miejska

Na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach przyjęto uchwałę dotyczącą zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.

Skutkiem tego było podniesienie wysokości diet, co zbulwersowało wielu mieszkańców naszej gminy, wywołując liczne kontrowersje i pytania o transparentność oraz intencje radnych.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości i odsłonić kulisy przyjęcia tej uchwały, zwróciliśmy się do przewodniczącego Rady Miejskiej z 24 pytaniami. Liczymy, że odpowiedzi na nie wyjaśnią, dlaczego zdecydowano się na podniesienie diet radnych. Ze względu na charakter odpowiedzi, przedstawimy ją w kilku artykułach. Dziś publikujemy odpowiedzi na pierwsze grupę pytań:

1. Czy istnieją przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje, które wskazują na konieczność uchwalenia na pierwszej sesji uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach, aby Rada Miejska mogła prawidłowo funkcjonować?

2. Jakie konsekwencje dla działania Rady Miejskiej miałyby miejsce w przypadku, gdyby uchwała w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach, nie została przyjęta na pierwszej sesji?

3. Czy istnieją konkretne przepisy prawne (np. ustawy, rozporządzenia, uchwały wyższego szczebla), które wymagały od Rady Miejskiej w Głuchołazach podjęcia uchwały o dietach w określonym terminie?

5. Czy istniały szczególne okoliczności lub pilne potrzeby, które wymagały natychmiastowego przyjęcia uchwały o dietach na pierwszej sesji Rady?

6.Czy istnieją przepisy prawne lub regulacje wewnętrzne Rady Miejskiej, które pozwalają radnym na złożenie projektu uchwały dotyczącego obniżenia własnych diet?

11.Czy radni, którzy złożyli swoje podpisy pod projektem uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach, złożyli je przed złożeniem ślubowania w czasie sesji Rady Miejskiej?

Na te sześć pytań otrzymaliśmy odpowiedź: "Zapytania nr. 1, 2, 3, 5, 6 i 11 nie są zapytaniami w trybie dostępu do informacji publicznej…".

 

Komentarz

Muszę wyrazić głębokie rozczarowanie sposobem, w jaki Rada Miejska podeszła do kwestii informowania społeczności gminnej o okolicznościach przyjmowania uchwały dotyczącej podniesienia diet radnym. Brak wyczerpującej odpowiedzi na te pytania i uchylenie się od przejrzystości w tej sprawie budzi poważne wątpliwości co do intencji i motywów radnych.

Brak przejrzystości

Przede wszystkim, mieszkańcy Głuchołaz mają prawo do pełnej i transparentnej informacji o decyzjach, które bezpośrednio ich dotyczą. Uchwała o podniesieniu diet radnym została przyjęta na pierwszej sesji nowej kadencji, co już samo w sobie budzi pytania o priorytety radnych. Dlaczego nie poinformowano społeczności gminnej o szczegółach tej decyzji? Dlaczego proces ten nie był przejrzysty i otwarty?

Uchylenie się od odpowiedzi

Otrzymana odpowiedź na nasze pytania była rozczarowująca i niepełna. Poinformowano nas, że zapytania dotyczące podstawowych kwestii proceduralnych "nie są zapytaniami w trybie dostępu do informacji publicznej". Taki sposób odpowiedzi nie tylko ignoruje nasz wniosek, ale również unika odpowiedzialności za transparentność działań Rady Miejskiej. Czy rzeczywiście tak trudno odpowiedzieć na pytania dotyczące procedur i regulacji, które powinny być publicznie dostępne?

Konsekwencje dla społeczności

Brak wyczerpujących odpowiedzi i przejrzystości może prowadzić do utraty zaufania mieszkańców do swoich przedstawicieli. W dzisiejszych czasach, gdy transparentność i otwartość są kluczowymi wartościami w zarządzaniu publicznym, takie podejście jest nie do przyjęcia. Mieszkańcy zasługują na pełne wyjaśnienia i rzetelną informację o tym, jak i dlaczego podjęto decyzję o podniesieniu diet radnym.

Apel o przejrzystość

Wzywam przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wszystkich radnych do ponownego przemyślenia swojego podejścia do informowania społeczności. Mieszkańcy Głuchołaz zasługują na pełne i jasne odpowiedzi na swoje pytania. Tylko poprzez otwartość i przejrzystość możemy budować zaufanie i wspólnie pracować na rzecz naszej gminy.

 

 

 

Czytaj też: Kulisy przyjęcia uchwały o podniesieniu diet radnym

Zobacz też: Przesunięcie terminu odpowiedzi na pytania o podniesienie diet radnym

Zobacz również: Nowa rada, nowe wyższe diety

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze

FB strona 

FB grupa Głuchołazy