Największe bezrobocie, najmniejsze wynagrodzenie brutto

przez JW
Odsłony: 717

W najnowszym wydawnictwie Urzędu Statystycznego w Opolu pt. „Województwo Opolskie w liczbach w latach 2016 – 2017” możemy znaleźć wybrane dane o powiatach w 2017 roku.

Z zamieszczonych informacji wynika, że powiat nyski należy do grupy jednostek samorządów terytorialnych z największą stopą bezrobocia rejestrowanego (stan w dniu 31XII) - 9,1 % - 11,0 % w województwie opolskim. Średnia stopa bezrobocia dla całego województwa w tym czasie wynosiła 7,2%.

Opublikowano też dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto. Tu nasz powiat uplasował się w grupie samorządów z najmniejszym przeciętnym wynagrodzeniem brutto 3609,11 – 3700,00 zł. Przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie opolskim w tym czasie wynosiło 4144,90 zł. foto: Urząd Statystyczny w Opolu.