Zmiana w radzie społecznej ZOZ-u

przez JW
Odsłony: 596

Od 31 maja 2019 roku w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach nastąpiły zmiany;

odwołano przedstawicieli Rady Powiatu w Nysie: Jerzego Dunaja, Jacka Kanarskiego i Grzegorza Gunię a powołano: Pawła Szymkowicza, Grażynę Bortniczuk i Szymona Bilińskiego