Opłaty za wodę i ścieki wzrosną

przez JW
Odsłony: 683

W środę Rada Miejska przyjęła dwie uchwały, które skutkować będą tym, że więcej zapłacimy za wodę i odprowadzanie ścieków.

Autorem projektów był Burmistrz. Zmiany wejdą w życie już od 1 lipca. Przyjęte uchwały polegają na tym, aby do każdego metra sześciennego wody gmina nie dopłacała 2,98 zł a 2,08 zł natomiast do metra sześciennego ścieków nie dopłacać 0,43 zł ale 0,26 zł. W związku ze zmniejszeniem dopłat ponoszone przez nas opłaty ulegną zwiększeniu za jeden metr sześcienny wody i ścieków o 1,07 zł i wynosić będą 12,75 zł. Zapłacimy, więc o 9% więcej. Budżet gminy zmniejszy swoje dopłaty o 31%. Szacując w tym roku zaoszczędzi około 550 tysięcy złotych, w przyszłym roku może to być pand 1 milion złotych. Za zmniejszeniem dopłat, co skutkować będzie większymi opłatami za wodę i ścieki radni głosowali w następujący sposób:

za – 14

przeciw – 3

wstrzymujący się – 2

nieobecni - 2

 Imienny wykaz poniżej.