Co z problemami szpitala?

przez JW
Odsłony: 479

W związku z trudną sytuacją finansową szpitala powiatowego w Głuchołazach,

radny Janusz Zapiór  zapytał o przyczyny nieudzielania pożyczki na potrzeby zapłaty wymagalnych zobowiązań w kwocie 3 000 000 złotych na rzecz SP ZOZ ZOZ Głuchołazy na zasadach na jakich była udzielana przez poprzedni Zarząd Powiatu Nyskiego.

W odpowiedzi Starosta poinformował między innymi, że Zarząd Powiatu w Nysie stale podejmuje rozmowy z OOW NFZ w Opolu w sprawie sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach. Trwają też prace nad strategią dotyczącą dalszego funkcjonowania Zakładu. Na sesji Rady Powiatu zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie pokrycia strat netto za 2018 roku w kwocie 418 729,53 złotych ze środków powiatu nyskiego.