Starosta pisze do Burmistrza

przez JW
Odsłony: 868

Burmistrz Głuchołaz skierował w dniu 2 lipca 2019 roku pismo do SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach w sprawie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości

oraz opłat za odpady komunalne na kwotę łączną 213 433, 60 złotych.

W związku z tym pismem Zarząd Powiatu w Nysie zwrócił się z prośbą o pomoc do Gminy Głuchołazy. Polegać ona ma na umorzeniu zaległych podatków i opłat. Ma to zapewnić utrzymanie Szpitala oraz miejsc pracy. Prosi też, aby pomoc taką utrzymać w następnych latach. W piśmie opisano trudną sytuację szpitala, oraz rolę, jaką pełni ta jednostka dla społeczności gminy. Przypomniano również, że w latach 2012 – 2019 Powiat Nyski udzielił łącznie pomocy szpitalowi na kwotę 12 896 310,16 złotych. Poniżej całe pismo.