Przystanek jeszcze poczeka

przez es
Odsłony: 244

Mieszkańcy Nowego Świętowa jeszcze poczekają na postawienie wiaty przystankowej w ich miejscowości.

Małe zadanie, a jednak wymaga wiele czasu albo jak mówią niektórzy, musi nabrać mocy urzędowej. Starania o wybudowanie przystanku w Nowym Świętowie rozpoczęły się jesienią 2017 roku. Wtedy to władze gminy wystąpiły z pismem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (oddziału w Opolu) o prawo do dysponowania terenem, na którym ma stanąć wiata. Choć minęły prawie 2 lata nadal nie zawarto jednak stosownej umowy. W grudniu 2018 roku zakupiono nawet wiatę, ale bez stosownych pozwoleń nie można jej ustawić. Sprawą zainteresował się radny Sz. Biliński, ale na razie wskórał tyle, iż dowiedział się, że stan prawny działki, na której ma być przystanek, nie został uregulowany, a kiedy to nastąpi gmina niezwłocznie zamontuje wspomnianą wiatę.