„Wodociągi” wywierają presję

{jcomments on}„Wodociągi” wywierają presję

Oto jak postępuje monopolista na rynku! Doskonały tego przykład mamy w głuchołaskich „Wodociągach”. Przyszły odbiorca ich usług nie posiada żadnych praw, a jedynie obowiązki. Przekonali się o tym mieszkańcy Gierałcic. 27 lutego skierowali do spółki pismo z prośbą o doprecyzowanie aneksu umowy o podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Aneksy te są niejasne, nie zawierają istotnych informacji dotyczących przedmiotu umowy, jak choćby długość przyłącza. Kwota do zapłaty zaś wyliczona została z dokładnością do jednego grosza. Mało tego, spółka zostawiła sobie jeszcze furtkę, że jeśli koszty te okażą się wyższe, odbiorca uiści tę nadwyżkę w drugiej racie. Firma jest zatem zabezpieczona z każdej strony! A co może mieszkaniec zawierający z nią umowę? Nic!

Odsłony: 2329
0

Sytuacja finansowa głuchołaskiego SPZOZ

{jcomments on}Sytuacja finansowa głuchołaskiego SPZOZ

Ile wynosi zadłużenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, można domyślić się po wysokości płaconych odsetek.

Trzeba je płacić, aby nie utracić płynności finansowej. W "Planie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach w roku 2013 i spodziewanych efektach finansowych wynikających z realizacji programu restrukturyzacji naprawczej" znajduje się informacja następującej treści: „Mimo prowadzonych negocjacji z wierzycielami na dzień 31.12.2012 r. koszty finansowe z tytułu zapłaconych odsetek od zobowiązań oraz tytułu kosztów sądowych wyniosły 418 000 zł”.

Odsłony: 2065
0

UOKiK odpowiada na zgłoszenie mieszkańców Gierałcic

{jcomments on}UOKiK odpowiada na zgłoszenie mieszkańców Gierałcic

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Katowicach poinformował mieszkańców Gierałcic o swym stanowisku odnośnie złożonego zawiadomienia dotyczącego podejrzenia stosowania przez „Wodociągi” w Głuchołazach praktyk ograniczających konkurencję. Polegają one na nakładaniu na osoby ubiegające o przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej obowiązku poniesienia kosztów części robót niestanowiących – co do zakresu - prac związanych z budową przyłącza, w tym kosztów budowy kompletnej przydomowej pompowni.

Odsłony: 2433
0

Interwencje straży pożarnej

{jcomments on}Interwencje straży pożarnej

16 marca 2013 roku o godzinie 16:45 doszło do pożaru w Głuchołazach na ulicy Andersa. Zapaliła się sadza w kominie. Interweniowali strażacy z Głuchołaz. Straty 5 tysięcy złotych, uratowano mienie wartości 300 tysięcy złotych.

O godzinie 19:25 doszło do drugiej interwencji straży pożarnej w Głuchołazach na ulicy Mikołaja Reja. Najprawdopodobniej tlenek węgla – zasłabnięcie mężczyzny w łazience. (fot. Kasjanek)

Odsłony: 2222
0

Spór o kanalizację trwa

{jcomments on}Spór o kanalizację trwa

Nadal nie został rozstrzygnięty konflikt miedzy mieszkańcami wsi a spółką „Wodociągi”. Skierowane do prezesa pisma (ponad 100 z samych Gierałcic) nie doczekały się odpowiedzi. „Wodociągi” milczą, licząc może na to, że przeczekają najgorsze chwile. Przypomnijmy, że powodem konfliktu jest odmienna interpretacja zapisu w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. u. Nr 72 poz. 747):

Odsłony: 2624
0

Czy gmina zapłaci za kanalizację najuboższych?

{jcomments on}Czy gmina zapłaci za kanalizację najuboższych?

Słuchy o tajemniczych 200 tys. złotych, które gmina miałaby wyłożyć na pokrycie inwestycji kanalizacyjnej najuboższych rodzin chodziły już od pewnego czasu, a dokładnie od połowy lutego 2013 r. Widocznie do mieszkańców Sławniowic także dotarły, bo podczas zebrania z przedstawicielami „Wodociągów” i wiceburmistrzem ktoś z sali wprost zapytał, czy są środki na sfinansowanie przyłączy rodzinom o trudnej sytuacji finansowej. O dziwo, odpowiedź nie była twierdząca. Obecni na spotkaniu usłyszeli, że planowano takie środki, ale zostały one włączone w pulę pieniędzy, którą do inwestycji dokłada gmina (10 % udziału w kosztach).

Odsłony: 2197
0

Czy ktoś utajnił protokoły z sesji Rady Miejskiej?

{jcomments on}Czy ktoś utajnił protokoły z sesji Rady Miejskiej?

Biuletyn Informacji Publicznej na stronie http://gmina.glucholazy.sisco.info/?id=3676, mówiąc kolokwialnie, nadal świeci pustkami. Mimo że mamy już połowę marca, nie opublikowano ani jednego protokołu z sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach, mało tego nie utworzono nawet folderu na nowy rok kalendarzowy. Coś w tym musi być, bo dawniej nie obserwowaliśmy takich opóźnień. Jeden z radnych zapytany o czas ukazywania się na stronie protokołów odparł, że następuje to trzy dni przed kolejną sesją. Widocznie się pomylił, bo twierdził tak w styczniu, po drodze było posiedzenie lutowe, a protokołów jak nie było, tak nie ma. Pozostaje nam ubolewać, że wzbrania się mieszkańcom gminy wglądu w dokumentację, która traktuje o ich sprawach, i snuć domysły, co takiego ukrywa nasza władza.

Odsłony: 2256
0

Czy upadną spółki komunalne?

{jcomments on}Czy upadną spółki komunalne?

Niestety, firma komunalna w Prudnik przegrała przetarg na oczyszczanie gminy, wygrała go bowiem firma REMONDIS (działająca w 35 krajach), która zaoferowała niższą cenę na te usługi. Czy to samo czeka inne gminne spółki komunalne? Wkrótce i w naszej gminie odbędzie się przetarg na wywóz śmieci. (foto. Patrick)

Odsłony: 2126
0

Pomysłowy ogrodnik

{jcomments on}Pomysłowy ogrodnik

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Nysie znaleźli u jej 33 – letniego mieszkańca 10 doniczek z sadzonkami konopi indyjskiej oraz sprzęt do jej uprawy. Niedoszły ogrodnik hodujący kilkucentymetrowe roślinki w szafie – usłyszał zarzut nielegalnej uprawy konopi indyjskich.

Odsłony: 2183
0

Kocie łby na Opolskiej

{jcomments on}Kocie łby na Opolskiej

Władze Głuchołaz obiecują, że jak zima trochę zelżeje to rozpoczną się prace na ulicy Opolskiej, gdzie bruk się zapada i kierowcy boją się, iż uszkodzą zawieszenie swoich pojazdów. Ulica znów wygląda jak po wojnie, choć minęły zaledwie 4 lata od jej generalnego remontu. Utopiono w niej 4 mln złotych, inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Odsłony: 2248
0

Pożar altanki

{jcomments on}Pożar altanki

13 marca 2013 roku o godzinie 18:21 doszło do pożaru altanki w Głuchołazach na ulicy Kopernika. (fot. Kasjanek)

Odsłony: 2278
0

Ustawa śmieciowa na cmentarzu

{jcomments on}Ustawa śmieciowa na cmentarzu

Jak się okazuje ustawa śmieciowa będzie obowiązywała od 1 lipca nie tylko żywych, ale również zmarłych. Jej zasady dotyczą bowiem gospodarowania śmieciami także na cmentarzach. Do tej pory administracja cmentarza płaciła za wywóz jednego kontenera ok. kilkuset złotych. Teraz opłaty będą dotyczyły najprawdopodobniej każdego grobu (rzadziej powierzchni cmentarza), a zatem kwota do zapłaty będzie zależna od  ilości mogił. W związku z zaistniałą sytuacją w ostatnią niedzielę  w głuchołaskim kościele odczytano apel do rodzin zmarłych o uiszczanie zaległych opłat za groby.

Odsłony: 3178
0

Ratunek dla Nysy ?

{jcomments on}Ratunek dla Nysy ?

Projekt „Innowacyjna Nysa” ma za zadanie stworzyć dla tego miasta program wyjścia z gospodarczej zapaści. W czwartek (14 marca) pierwsi członkowie grupy zaproszonych ekspertów prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog i pracownik naukowy PAN oraz były minister finansów dr Stanisław Kluza spotkają się w Nysie.

 

Odsłony: 2193
0

Propozycje nowych rozwiązań prawnych.

{jcomments on}Propozycje nowych rozwiązań prawnych.

Na stronach Komendy Policji w Opolu pojawił się artykuł promujący zmiany w prawie. Przedstawiamy go poniżej. Zawiera sporo cennych uwag, np.: Jak zniechęcić drobnego złodziejaszka do kradzieży? Pokazać mu, że w przypadku zatrzymania zostanie ukarany bardzo szybko i dolegliwie finansowo. Wdrożenie nowych propozycji podniesienia progu kwotowego wykroczenia, wyższe grzywny i rejestracja sprawców, mogą to zapewnić.
Szybko wymierzane i dotkliwe finansowo – takie powinny być kary dla złodziei dopuszczających się drobnych kradzieży. Czyny takie są szczególnie uciążliwe społecznie, co sprawia, że policja koncentruje się na walce ze złodziejami tak, by maksymalnie uniemożliwić im proceder i zniechęcić do niego. Stąd propozycja nowych rozwiązań, które z pewnością utrudnią życie złodziejowi. Policji zależy, by każdy kto dopuści się złamania prawa – przestępstwa czy wykroczenia, poniósł dające mu do myślenia konsekwencje.
Jak to zrobić?
Propozycja zmiany prawa idąca w kierunku skuteczniejszego ścigania złodziei opiera się na trzech filarach:
1) podniesieniu wartości granicznych wykroczenia z 250 złotych do proponowanego 1000 złotych,
2) podniesienie stawki grzywny za drobne kradzieże nawet do kilku tysięcy złotych,
3) rejestrację wykroczeń i ich sprawców.
Jakie korzyści płyną z tych zmian?

Odsłony: 2175
0

„Bezpieczniej z dzielnicowym”

{jcomments on}„Bezpieczniej z dzielnicowym”

Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Opolu opracował projekt, który ma ułatwić mieszkańcom kontakt z dzielnicowymi, przybliżyć ich sylwetkę i zapoznać z charakterem ich pracy. Do projektu włączyły się samorządy lokalne województwa opolskiego. Po przez strony internetowe urzędów gmin będziemy mieli szansę poznać wreszcie „naszego” dzielnicowego, dowiemy się gdzie go szukać kiedy jest potrzebny.

Odsłony: 2242
0

Czy wiesz jak zadłużona jest nasza Gmina?

{jcomments on}Czy wiesz jak zadłużona jest nasza Gmina?

Według projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2013 – 2016 zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 30.760.298 zł.

Przyjmując, że Gminę naszą zamieszkuje 25 084 mieszkańców (dane 31.12.2011r.) na jednego mieszkańca przypada 1226,29 zł zadłużenia.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 20 maja 2014 roku w raporcie „ANALIZA RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ W GOSPODARCE FINANSOWEJ - STAN NA 31.12.2011 r.” - umieściła Gminę Głuchołazy na liście jednostek samorządu terytorialnego, w których ryzyko wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej na dzień 31.12.2011 r. było zwiększone.

W raporcie Regionalnej Izby Obrachunkowej czytamy:

Odsłony: 2318
0