Czy tak powinno wyglądać głosowanie w Budżecie Obywatelskim?

przez JW
Odsłony: 1543
Głuchołazy rynek
Głuchołazy rynek

Szokujące informacje ujawnione w odpowiedziach na pytania złożone przez byłego radnego Jacka Wanickiego nasuwają poważne wątpliwości co do przejrzystości i rzetelności głosowania w Budżecie Obywatelskim w gminie Głuchołazy. Wyniki głosowania przeprowadzonego przez Internet wskazują, że oddano 10689 głosów, z czego na zadania duże przypadło 6251 głosów, a na zadania małe 4438 głosów. To, co budzi największe kontrowersje, to fakt, że blisko połowa głosów, a dokładnie 5097, została przyporządkowana do zaledwie 10 adresów e-mail. 

Dane, które budzą wątpliwości

Przeanalizujmy szczegółowe liczby: adresy e-mail z największą ilością przyporządkowanych głosów to kolejno 1697, 1305, 609, 305, 236, 209, 197, 195, 192, 152. Takie dane nie tylko zaskakują, ale wręcz budzą poważne wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzonego głosowania. Jak to możliwe, że tak znaczna część głosów pochodzi z tak niewielkiej liczby adresów? Czy jest to zgodne z zasadami demokracji i przejrzystości, które powinny charakteryzować Budżet Obywatelski?

Co mówi prawo?

Ustawa o samorządzie gminnym jasno precyzuje, że „w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy.” Bezpośrednie głosowanie oznacza, że wyborcy sami, bez żadnego pośrednictwa, dokonują wyboru. W tym kontekście przypisanie prawie połowy głosów do zaledwie 10 adresów e-mail jest nie tylko dziwne, ale wręcz bulwersujące. Czy tak powinno wyglądać bezpośrednie głosowanie?

Refleksje nad systemem głosowania

Warto zastanowić się nad mechanizmami, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy. Czy system głosowania online jest odpowiednio zabezpieczony przed nadużyciami? Czy istnieją skuteczne mechanizmy weryfikacji tożsamości głosujących? Te pytania są kluczowe, aby zapewnić, że głosowanie w Budżecie Obywatelskim jest uczciwe i odzwierciedla rzeczywiste preferencje mieszkańców.

Wydatkowanie publicznych środków

Nie mniej istotne jest pytanie o zasadność wydatkowania 240 000 złotych na projekty wyłonione w takim głosowaniu. Czy te środki publiczne są wydawane w sposób zgodny z wolą większości mieszkańców? Czy nie powinniśmy wymagać większej przejrzystości i rzetelności w procesie, który decyduje o podziale publicznych pieniędzy? 

Podsumowanie

Oddanie prawie połowy głosów przypisanych do zaledwie 10 adresów e-mail musi budzić wątpliwości i wywoływać refleksję nad poprawnością i uczciwością przeprowadzonego głosowania. Bezpośrednie głosowanie, o którym mowa w ustawie o samorządzie gminnym, powinno być przeprowadzone w sposób transparentny i wolny od jakichkolwiek podejrzeń o manipulacje. Mieszkańcy Głuchołaz mają prawo oczekiwać, że ich głosy będą uczciwie liczone, a publiczne środki wydatkowane w sposób zgodny z ich rzeczywistymi preferencjami.

Czytaj też: Nowa Rada Miejska w Głuchołazach

Zobacz też: Paweł Szymkowicz nowym burmistrzem Głuchołaz

Zobacz również: Nowa rada, nowe wyższe diety

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze

FB strona 

FB grupa Głuchołazy