Uchwała o podniesieniu diet radnym

przez JW
Odsłony: 1461
Głuchołazy Rada Miejska
Głuchołazy Rada Miejska

Na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach przyjęto uchwałę dotyczącą zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. Skutkiem tego było podniesienie wysokości diet, które otrzymują radni. Ta decyzja zbulwersowała wielu mieszkańców naszej gminy, wywołując liczne kontrowersje i pytania o transparentność oraz intencje radnych.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości i odsłonić kulisy przyjęcia tej uchwały, zwracamy się do przewodniczącego Rady Miejskiej z poniższymi pytaniami. Liczymy, że odpowiedzi na nie wyjaśnią, dlaczego zdecydowano się na podniesienie diet radnych, mimo trudnej sytuacji finansowej wielu mieszkańców.

 1. Czy istnieją przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje, które wskazują na konieczność uchwalenia na pierwszej sesji uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach, aby Rada Miejska mogła prawidłowo funkcjonować?
 2. Jakie konsekwencje dla działania Rady Miejskiej miałyby miejsce w przypadku, gdyby uchwała w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach, nie została przyjęta na pierwszej sesji?
 3. Czy istnieją konkretne przepisy prawne (np. ustawy, rozporządzenia, uchwały wyższego szczebla), które wymagały od Rady Miejskiej w Głuchołazach podjęcia uchwały o dietach w określonym terminie?
 4. Jakie były główne argumenty i przesłanki przedstawione przez radnych w uzasadnieniu projektu uchwały o dietach?
 5. Czy istniały szczególne okoliczności lub pilne potrzeby, które wymagały natychmiastowego przyjęcia uchwały o dietach na pierwszej sesji Rady?
 6. Czy istnieją przepisy prawne lub regulacje wewnętrzne Rady Miejskiej, które pozwalają radnym na złożenie projektu uchwały dotyczącego obniżenia własnych diet?
 7. Czy w przeszłości były przypadki, gdy radni w Głuchołazach składali projekty uchwał o obniżeniu swoich diet?
 8. Czy były zgłaszane jakiekolwiek wnioski lub sugestie, aby uchwałę o dietach przyjąć na późniejszej sesji, a jeśli tak, to jakie były argumenty za i przeciw takiemu rozwiązaniu?
 9. Czy była przeprowadzona analiza, dlaczego uchwała o dietach powinna zostać przyjęta właśnie na pierwszej sesji nowej kadencji Rady?
 10. Jak radni którzy złożyli uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach ją uzasadnili?
 11. Czy radni, którzy złożyli swoje podpisy pod projektem uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach, złożyli je przed złożeniem ślubowania w czasie sesji Rady Miejskiej?
 12. Którego dnia radni złożyli projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach?
 13. W jaki sposób projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach dotarł do Pana jako Przewodniczącego Rady? Czy przeszedł przez sekretariat Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, czy został przekazany bezpośrednio do biura Rady, czy bezpośrednio na ręce Przewodniczącego?
 14. Czy otrzymał Pan projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach z podpisami przed zaprzysiężeniem radnych, czy już po zaprzysiężeniu?
 15. Kto i w jakim dniu przekazał projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach do zaopiniowania radcy prawnemu?
 16. W jakim dniu radca prawny zaopiniował projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach?
 17. Czy projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach zawierał uzasadnienie oraz informacje o skutkach finansowych dla budżetu gminy?
 18. Czy projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach był dostępny był dla wszystkich radnych i mieszkańców w przed sesją?
 19. Czy uchwała w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach była konsultowana z mieszkańcami lub burmistrzem Głuchołaz?
 20. Czy radni, którzy podpisali projekt uchwały, w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach byli informowani o ewentualnych konsekwencjach finansowych dla budżetu gminy przed złożeniem swoich podpisów?
 21. Czy projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) przed sesją, na której miało nastąpić głosowanie?
 22. Czy były przeprowadzane konsultacje z komisjami stałymi Rady Miejskiej na temat projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach?
 23. Czy na sesji, na której uchwalano uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach, była możliwość zabrania głosu przez publiczność? Czy publiczność o takiej możliwości była informowana?
 24. Czy radni mieli możliwość zgłaszania pytań i uwag do radcy prawnego dotyczących opinii prawnej na temat projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach?

 Decyzja o podniesieniu diet dla radnych na pierwszej sesji nowej kadencji budzi wiele pytań i obaw. Mieszkańcy Głuchołaz mają prawo wiedzieć, jakie były prawdziwe motywy stojące za tą decyzją oraz czy cały proces przebiegł zgodnie z obowiązującymi przepisami i w duchu transparentności.

 Liczymy, że przewodniczący Rady Miejskiej udzieli szczegółowych odpowiedzi na nasze pytania, które rozwieją wszelkie wątpliwości i zapewnią mieszkańcom pełną jasność co do procedur i motywacji stojących za uchwaleniem tej kontrowersyjnej decyzji.

Portal Głuchołazy.eu Informacje

 Dziękujemy za śledzenie naszych aktualności. Zachęcamy do komentowania i dzielenia się swoimi opiniami na FB na temat podjętych decyzji przez Radę Miejską. Mieszkańcy mają prawo do pełnej przejrzystości działań swoich przedstawicieli.

Czytaj też: Nowa Rada Miejska w Głuchołazach

Zobacz też: Paweł Szymkowicz nowym burmistrzem Głuchołaz

Zobacz również: Nowa rada, nowe wyższe diety

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze

FB strona 

FB grupa Głuchołazy