Zażalenie burmistrza oddalone

przez es
Odsłony: 727

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie burmistrza Głuchołaz na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

W marcu br. WSA za nieprzekazanie w terminie skargi w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej wymierzył burmistrzowi Głuchołaz grzywnę w wysokości 100 złotych oraz zasądził od niego kolejne 100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Burmistrz odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale ten postanowieniem z 14 września br. roku zażalenie odrzucił. 200 złotych będzie musiało być zapłacone.