Budżet obywatelski w drugim okręgu wiejskim

przez JW
Odsłony: 265

Zapowiada się zacięta walka o pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

Przypominamy, że gmina została podzielona na okręg miejski i dwa okręgi wiejskie. W drugim okręgu wiejskim (obejmującym sołectwa: Biskupów, Burgrabice, Gierałcice, Markowice, Nowy Świętów, Polski Świętów, Sławniowice, Stary Las, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie) na wykonanie „dużego projektu” przeznaczono 40 tys. złotych i 10 tys. złotych na „projekt mały. Zgłoszono tu 2 propozycje do dużego budżetu i 6 propozycji do małego budżetu. Do głosowania po weryfikacji zakwalifikowano 2 zadania duże i 6 małych. Lista projektów zweryfikowanych w pierwszym okręgu wiejskim: