Dwie sesje zamiast jednej

przez es
Odsłony: 2550

Podejmowanie uchwały o zwolnieniu przedsiębiorców z podatku od nieruchomości nie obeszło się bez komplikacji, a wynikły one z drobnego, ale poważnego w skutkach błędu.

Przygotowany przez burmistrza projekt uchwały był niespójny z załącznikiem, co mogło w efekcie doprowadzić do nieważności uchwały. Otóż w uchwale zapisano, iż zwolnienie przedsiębiorców od podatku dotyczyć będzie okresu od kwietnia do czerwca, zaś w załączniku – od marca do maja. Projekt uchwały został przegłosowany przez radnych bez poprawek, o co apelował zresztą burmistrz Głuchołaz, a dopiero później okazało się, że przyjęta uchwała zawiera błąd, który wytropił radny J. Wanicki. Żeby wyjść z opresji, przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach postanowił od razu zwołać drugą sesję, bo zgodnie z prawem nie można na tym samym posiedzeniu uchwalać projektu uchwały, a następnie drugą uchwałą wprowadzać do niego poprawki. Radni odbyli zatem dwie sesje jednego dnia, co być może nauczy ich, by w przyszłości wnikliwiej czytać otrzymane dokumenty i wcześniej informować burmistrza o popełnionych przez niego błędach.