Znów płatne parkingi?

Bałagan oraz ciągły brak miejsc parkingowych na głuchołaskim rynku skłoniły radnego Bogusława Kanarskiego do złożenia interpelacji w sprawie powtórnego utworzenia w naszym mieście płatnej strefy parkowania. Podobny wniosek zgłaszał radny w 2019 r. i jego zdaniem już wtedy należało przystąpić do jego realizacji. Według B. Kanarskiego płatna strefa parkowania nie jest lekarstwem na poprawienie sytuacji finansowej gminy, ale sposobem na odciążenie ruchu w centrum Głuchołaz. Przyniesie ona spodziewany efekt, jeśli miasto zrezygnuje z rozdawnictwa abonamentów po 10 złotych, które przyczyniły się do utworzenia na rynku tzw. prywatnych parkingów i uniemożliwiły innym kierowcom parkowania w tej strefie.

Czytaj więcej
Znów płatne parkingi?

Bałagan oraz ciągły brak miejsc parkingowych na głuchołaskim rynku skłoniły radnego Bogusława Kanarskiego do złożenia interpelacji w sprawie powtórnego utworzenia w naszym mieście płatnej strefy parkowania.

Czytaj więcej
Co z alkoholem w miejscach publicznych?

Choć były różne pomysły dotyczące wyeliminowania alkoholu z miejsc publicznych w Głuchołazach, na razie nic nie osiągnięto. Ulica Kościuszki, Góry św. Anny czy osiedle Tysiąclecia nadal są ulubionymi punktami, w których gromadzą się miłośnicy trunków. Jak powiedział burmistrz Głuchołaz, liczba patroli policyjnych w tej okolicy jest odpowiednia do liczby kadry w naszym komisariacie, a zatem nie może być mowy o zwiększeniu wizyt mundurowych w miejscach, gdzie zwykle przesiaduje „kwiat” Głuchołaz. Wnioski i pomysły radnych są słuszne, ale, jak to zwykle bywa, brakuje narzędzi i środków, by wcielić je w życie.

Czytaj więcej