Kolejna odpowiedź na interpelację zawieszona

przez es
Odsłony: 1933

Nie wiadomo, kiedy mieszkańcy kamienic między ulicami Ligonia,

Rynku oraz Góry św. Anny poznają decyzję władz miasta w sprawie budowy boksu śmietnikowego. Przypomnijmy, że sprawa toczy się od marca br., kiedy to mieszkańcy wszczęli protest przeciwko umiejscowieniu śmietników na środku otoczonego budynkami placu. Wcześniej boksy śmietnikowe znajdowały się z boku i taka lokalizacja nie budziła żadnych sprzeciwów. Po nagłośnieniu sprawy prace budowlane zostały wstrzymane, a radny J. Wanicki w imieniu mieszkańców wystosował do władz miasta interpelację, żądając, by śmietniki pozostały na dotychczasowym miejscu. Niestety, pismo radnego nie doczekało się odpowiedzi, gdyż, jak czytamy, uległa ona zawieszeniu w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID 19. Wygląda na to, że koronawirus jest świetną wymówką oddalającą w czasie niewygodne odpowiedzi.