Głuchołazy wybory
Głuchołazy wybory
Jeśli oczekujecie zdecydowanych zmian w sposobie zarządzania gminą
Jacek Wanicki
Odsłony: 908

Szanowni Państwo 

Jeśli oczekujecie zdecydowanych zmian w sposobie zarządzania gminą, pamiętajcie, że najbliższe wybory dają ku temu doskonałą okazję. Razem możemy dokonać prawdziwej metamorfozy.

Przez ostatnią kadencję byłem bardzo aktywnym radnym i z uwagą przyglądałem się temu, co działo się w gminie. Wobec problemów, z którymi spotykałem się w swojej pracy, nie pozostawałem bierny i myślę, że udowodniłem swoją skuteczność oraz konsekwencję w dążeniu do celu.

To z mojej inicjatywy w gminie zaszło wiele zmian. Od lat nieprawidłowo dotowane szkoły stowarzyszeniowe odzyskały część należnych im pieniędzy; ok. 4 mln zł. Z tych środków powstały na wsiach place zabaw, nowoczesne pracownie, boiska. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził nieprawidłowości w działaniu strefy płatnego parkowania.

Wraz z mieszkańcami udało nam się kilka razy wygrać rywalizację o budżet obywatelski. Z tych pieniędzy powstały inwestycje, których w inny sposób najprawdopodobniej nie udałoby się sfinansować. Wybudowano plac zabaw dla dzieci za ok. 60 000 zł i siłownię za 10 000 zł. Powstała też chata gilowa za 60 000 zł oraz rozbudowana została siłownia za następne 10 000 zł.

Starałem się pomóc wszędzie tam, gdzie ludzie borykali się z problemami. Podejmowałem interwencje, składałem interpelacje, zgłaszałem projekty uchwał. Zawsze otwarcie mówiłem o niedoskonałościach funkcjonowania naszej gminy i wskazywałem sposoby zaradzeniu temu. W swojej pracy samorządowej nigdy nie przedkładałem własnych interesów nad dobro wspólne. To z mojej inicjatywy zostały podniesione pensje pracowników Centrum Kultury i diety sołtysów. Na stronie internetowej urzędu pojawił się do wglądu rejestr zawieranych przez gminę umów.

Znam dobrze atuty i słabości naszej gminy, wiem, co należy zmienić, aby żyło się w niej lepiej.

Kluczowe obecnie sprawy dla nas to:

- nowe mieszkania

- nowe miejsca w żłobku i przedszkolach

- poprawa stanu dróg gminnych

- budowa nowych chodników

- budowa nowego oświetlenia

- poprawa jakości inwestycji wykonywanych przez gminę

- lepsze skomunikowanie Głuchołaz

- pozyskiwanie większej ilości środków europejskich

- wparcie organizacji senioralnych

- wsparcie dla przedsiębiorców

- renowacja kamienic

Jestem również otwarty na Państwa propozycje koniecznych zmian; na wszelkie sugestie i uwagi czekam pod adresem:  jacek.wanicki@glucholazy.pl.

Chcę kontynuować podjętą pracę, bo wierzę, że mogę jeszcze coś zdziałać dla gminy.

Proszę o głos na mnie - lista numer … pozycja 1

Dzięki Waszemu poparciu razem naprawimy gminę.

Łączę wyrazy szacunku

 

Jacek Wanicki

 

PS

 Już 7 kwietnia zdecydujemy o przyszłości naszej gminy !

Głuchołazy
Głuchołazy
Odpowiedź Urzędu na interwencję radnego Wanickiego
JW
Odsłony: 1024

Radny Jacek Wanicki interweniuje w sprawie nielegalnego składowiska odpadów na terenie dawnej cegielni w  Konradowie. Jaką odpowiedź otrzymał:

W odpowiedzi na zapytanie radnego Pana Jacka Wanickiego informuję, co następuje. Burmistrz Głuchołaz decyzją z dnia 16 sierpnia 2017 r. znak: RR.6232.03.2016/2017.MSe zobowiązał …….. Sp. z o.. z siedzibą w ……….. do usunięcia zgromadzonych na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 572/1 położonej w Konradowie odpadów o kodzie: 19 12 12, 20 01 11, 20 01 10, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01, 16 01 03 w ilości szacunkowej ok. 600 ton, wskazując termin wykonania ww. obowiązku. W związku z niewywiązaniem się w terminie z obowiązku wynikającego z ww. decyzji tut. organ podjął działania mające na celu  przymuszenie ……… Sp. z o.o. do usunięcia zgromadzonych odpadów. W dniu 16 sierpnia 2018 roku tut. organ wystawił tytuł wykonawczy oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w wysokości 50 tyś złotych w celu przymuszenia do wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji Burmistrza Głuchołaz. Postanowienie Burmistrza Głuchołaz o nałożeniu grzywny, po wniesieniu zażalenia przez ……….. Sp. z o.o., zostało uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu.

W ocenie organu odwoławczego wymierzona grzywna jest zbyt dolegliwym środkiem egzekucji administracyjnej.  Od ponownych postanowień wydawanych przez tut. organ o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia spółki do wykonania obowiązku usunięcia odpadów z działki 572/1, obręb Konradów …….. Sp. z o.o. również wniosła zażalenie do SKO w Opolu argumentując, że w obecnej sytuacji finansowej spółki nałożona grzywna jest zbyt dotkliwym środkiem egzekucji.

Ponadto informujemy, że na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne dotyczące nałożenia grzywny w celu przymuszenia spółki do wywiązania się z obowiązku usunięcia odpadów nagromadzonych na działce nr 572/1 położonej w Konradowie. Na podstawie szacunkowych danych ustalano, że koszt usunięcia odpadów może kształtować się w wysokości ok. 1 mln złotych.

Gmina Głuchołazy na chwilę obecną nie rozważa możliwości usunięcia odpadów zgromadzonych na ww. działce w ramach wykonania zastępczego. Ww. decyzja podyktowana jest brakiem możliwości pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na pokrycie kosztów usunięcia odpadów gromadzonych na działkach prywatnych, a nie chcemy aby mieszkańcy naszej gminy ponieśli koszty uprzątnięcia prywatnej nieruchomości.

Czytaj też: Zaleganie z uregulowaniem należności czynszowych

Zobacz też: Kto głosował za zaciągnięciem kredytu?

Zobacz również: Wspólna wygrana społeczności: Muszla Leśna znów otwarta dla wszystkich!

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

Głuchołazy
Głuchołazy
Zaleganie z uregulowaniem należności czynszowych
JW
Odsłony: 1058

Czy wiesz, ile zaległości z czynszów miała Gmina Głuchołazy na koniec zeszłego roku?

6 258 818,87 złotych! To dużo pieniędzy, które mogą być potrzebne do ważnych rzeczy dla gminy. Zaległości mogą naprawdę przeszkadzać w jej działaniu. Warto się nimi zająć, żeby gmina mogła działać sprawnie.

A przypomnijmy sobie, że wcześniej już rozmawialiśmy o zaległościach z podatków dla gminy. Na koniec 2023 roku było ich aż 6 378 432,57 złotych. To sporo pieniędzy, które gmina potrzebuje do różnych rzeczy. Ważne, żeby wszyscy płacili podatki na czas, bo to pomaga gminie rozwijać się i oferować dobre usługi dla mieszkańców.

Czytaj też: Czy władze gminy przygotowały się do przebudowy drogi krajowej w Głuchołazach?

Zobacz też: Przemysław Kanarski – nowa twarz w wyborach na burmistrza Głuchołaz

Zobacz również: Zaległości podatkowe w gminie Głuchołazy sięgają milionów!

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

Głuchołazy Matejki
Głuchołazy Matejki
Możemy przejechać ulicą Matejki od strony ulicy Powstańców Śląskich
JW
Odsłony: 1119

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Matejki i Kopernika. Nowe oznakowanie powinno częściowo zmniejszyć uciążliwości związane z inwestycjami prowadzonymi na drodze krajowej. Teraz będziemy mogli przejechać z ulicy Powstańców Śląskich do ulicy Wyszyńskiego mijając roboty prowadzone na drodze krajowej. Na ulicy Matejki wprowadzono ruch jednokierunkowy od ulicy Powstańców Śląskich. Stan nawierzchni ulicy Matejki i Kopernika jest niezadowalający. Nasuwają się krytyczne uwagi dlaczego tak późno wprowadzono nową organizację ruchu i w niewystarczający sposób poprawiono stan nawierzchni na tych drogach. Kiedyś mówiono, że zima zaskoczyła drogowców, teraz możemy powiedzieć, że władze gminy zaskoczyła inwestycja na drodze krajowej, o której jest wiadomo od kilku lat i niektórzy radni postulowali aby przygotować się do tej inwestycji.

Czytaj też: Czy władze gminy przygotowały się do przebudowy drogi krajowej w Głuchołazach?

Zobacz też: Kolejne zmiany organizacji ruchu w Głuchołazach

Zobacz również: Zmiany organizacji ruchu – czy można było zrobić to lepiej ?

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy