Około milion złotych utopionych w śmieciach

przez JW
Odsłony: 2214
Głuchołazy śmieci
Głuchołazy śmieci

Co się dzieje z systemem egzekucji opłat za śmieci w Głuchołazach?

Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi to jedno z podstawowych zadań, jakie spoczywają na samorządach gminnych. W przypadku gminy Głuchołazy, sytuacja wydaje się budzić poważne wątpliwości. Na dzień 30 czerwca 2023 roku zaległości w opłatach za śmieci wynosiły aż 1 039 733,59 zł. Przeszło milion złotych, których brak w budżecie gminy, choć przydałby się na wiele potrzebnych inwestycji i działań.

Najbardziej niepokojące jest to, że w ciągu zaledwie sześciu miesięcy od końca poprzedniego roku (31 grudnia 2022 r.), zaległości te wzrosły o 136 077,19 zł, co stanowi wzrost o 15%. To sygnał, że problem nie tylko istnieje, ale też się pogarsza. Pytanie, które nasuwa się samo, brzmi: dlaczego mieszkańcy gminy Głuchołazy, pomimo świadomości konieczności opłacania za śmieci, nie regulują swoich zobowiązań?

Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to możliwe trudności finansowe mieszkańców. Jednakże, nie można lekceważyć drugiej możliwości, a mianowicie, że system egzekucji opłat za śmieci w gminie Głuchołazy działa niewłaściwie. Oczywiście, nie można stawiać wszystkich mieszkańców w jednym rzędzie, ale warto zastanowić się, czy problem zaległości nie wynika częściowo z niedostatecznej skuteczności tego systemu.

Władze gminy Głuchołazy mają obowiązek przyjrzeć się temu problemowi i zastanowić się nad jego przyczynami. Być może konieczne jest skoncentrowanie się na doskonaleniu systemu egzekucji opłat, wdrażaniu skuteczniejszych metod windykacyjnych oraz edukacji mieszkańców na temat znaczenia opłacania tychże opłat.

Ostateczne pytanie brzmi: czy około miliona złotych zostało bezpowrotnie utopione w śmieciach, czy można jeszcze coś z tym zrobić? Odpowiedź na to pytanie powinna stanowić punkt wyjścia do dalszych działań, które pozwolą uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Dla dobra mieszkańców gminy i jej rozwoju, gmina Głuchołazy powinna podjąć kroki, by rozwiązać ten problem i zagwarantować, że pieniądze te zostaną wykorzystane na potrzebne inwestycje i rozwój społeczności lokalnej.

Czytaj też: Nowe miejsca w żłobku w Głuchołazach

Zobacz też: Przebudowa drogi krajowej 40 nabiera tempa w Głuchołazach!

Zobacz również: Nie starczyło pieniędzy na parkingi

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube