Niedługo wybory sołtysów

przez ewa
Odsłony: 406
Głuchołazy
Głuchołazy

Już niedługo w gminie Głuchołazy odbędą się wybory sołtysów. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta  26 kwietnia 2024 r.,

choć na udostępnionym na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach dokumencie widnieją daty "UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 28 marca 2024 r." i "Projekt z dnia 12 kwietnia 2024 r. Zatwierdzony przez .........................". Cokolwiek jednak ta łamigłówka ma oznaczać, wybory odbędą się zgodnie ze statutami sołectw już niedługo.

Przypomnijmy, że w zgodzie z obowiązującymi przepisami wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada miejska nie później niż do 2 miesięcy po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej, a burmistrz wyznacza termin wyborów w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały przez radnych. Spodziewajmy się zatem, że wkrótce na zebraniach wiejskich, zwołanych przez burmistrza, mieszkańcy zostaną poinformowani o terminie wspomnianych wyborów.