Mieszkania chronione otwarte

przez JW
Odsłony: 2713

Wczoraj oficjalnie oddano do użytku siedem mieszkań dla 11 lokatorów na ulicy Tylnej.

Lokale są wyposażone w meble i sprzęt AGD. Zamieszkać w nich będą mogły osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Odpłatność za lokale uzależniona jest od dochodów lokatora. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz województwa powiatu i gminy.