Czy to koniec atrakcji w mieście? Radny wzywa do boju o szlak turystyczny!

przez aw
Odsłony: 1347
Głuchołazy
Głuchołazy

Po zamknięciu popularnego szlaku turystycznego w okolicach "300 schodków" znakami zabraniającymi przechodzenie przez tory, radny Jacek Wanicki nie pozostał bierny.

Zwrócił się do władz gminy, aby podjęły działania mające na celu rozwiązanie tego problemu i umożliwienie mieszkańcom i turystom dalszego korzystania z tego obszaru.

Jakie działania podjęto w tej sprawie:

W dniu 24.11.2023 r. Gmina Głuchołazy wystąpiła oficjalnym pismem o numerze IE.7021.95.2023.AS, w którym przedstawiono wniosek dotyczący możliwości połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z trasą „300 schodków” pod wiaduktem kolejowym. Odpowiedź PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nadeszła w dniu 9.01.2024 r. poprzez pismo o numerze IZ15DO.51.1.2024.NK.2, w którym poinformowano o planowanym spotkaniu w siedzibie zakładu.

W dniu 11.01.2024 r. potwierdzono uczestnictwo w spotkaniu przez Zastępcę Burmistrza Głuchołaz, Pana Romana Sambora, oraz dwóch pracowników Urzędu. Spotkanie odbyło się zgodnie z planem w dniu 16.01.2024 r. z udziałem przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W trakcie spotkania omówiono kwestię wykonania przejścia pieszego pod wiaduktem kolejowym.

W dniu 18.01.2024 r. pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadził wizję w terenie razem z przedstawicielem Urzędu. Po analizie przepisów dotyczących torowisk i przejść stwierdzono niemożliwość wykonania planowanego przejścia pod wiaduktem. Na podstawie tej wizji lokalnej stworzono koncepcję przejścia przez torowisko, którą przekazano PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pismem z dnia 25.01.2024 r. o numerze IE.7021.1.95.1.2024.PS.

Czytaj też: Czy władze gminy przygotowały się do przebudowy drogi krajowej w Głuchołazach?

Zobacz też: Przemysław Kanarski – nowa twarz w wyborach na burmistrza Głuchołaz

Zobacz również: Zmiany organizacji ruchu – czy można było zrobić to lepiej ?

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube