Wiercą dziury niszczą elewacje

przez aw
Odsłony: 2352
Głuchołazy kamienice
Głuchołazy kamienice

W przededniu wyborów w naszym mieście zaczęła się wielka dyskusja dotycząca kontrowersyjnej praktyki - wiercenia dziur w ścianach naszych zabytkowych, odnowionych kamienic.

Niektóre z tych budowli są nawet wpisane do wojewódzkiego i gminnego rejestru zabytków, co czyni tę sprawę jeszcze bardziej delikatną i palącą.

Działania te budzą poważne obawy wśród mieszkańców, którzy wskazują, że takie praktyki mogą prowadzić do uszkodzenia elewacji.

W odpowiedzi na narastającą frustrację i niepokój, radny Jacek Wanicki podjął inicjatywę i przygotował serię pytań skierowanych do Burmistrza. Pytania te mają na celu wyjaśnienie, jakie konkretnie procedury zostały podjęte przed rozpoczęciem tych działań, czy przestrzegane są odpowiednie przepisy dotyczące konserwacji zabytków oraz jakie kroki zostaną podjęte, aby naprawić wyrządzoną szkodę.

Nie ulega wątpliwości, że ochrona naszego dziedzictwa kulturowego i zachowanie integralności naszych zabytkowych kamienic są sprawami niezwykle istotnymi dla naszej społeczności. Dlatego też, oczekujemy, że odpowiednie instytucje podejmą niezbędne kroki w celu zapewnienia, że takie incydenty nie będą miały miejsca w przyszłości, a wyrządzona szkoda zostanie naprawiona w sposób odpowiedni i rzetelny.

Bądźmy czujni i aktywni w obronie naszego dziedzictwa - to nasza wspólna odpowiedzialność, która determinuje charakter naszego miasta.