Głuchołazy widok
Głuchołazy widok
Ugościliśmy 817 uchodźców
es
Odsłony: 1694

Jak podało Radio Opole, na terenie gminy Głuchołazy znalazło zakwaterowanie 817 uchodźców z Ukrainy. 756 osób przebywa w ośrodkach turystycznych, a 61 osób u prywatnych osób. Na potrzeby przyjeżdżających osób szykowane są też pomieszczenia w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach. Tam też istnieje punkt, w którym zbierane są dary dla uchodźców. Przydaje się wszystko, bo uciekający przed wojną ludzie zostawiają w swej ojczyźnie wszystko, a przybywają do naszego kraju tylko z tym, co mogą zmieścić w walizkach. 

Zobacz też: Kto głosował za większymi opłatami za wodę?

Czytaj też: Najnowsze informacje o pomocy uchodźcom w naszej gminie

Zobacz również: Powiat nyski dla Ukrainy

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

16 milionów deficytu budżetu gminy
JW
Odsłony: 920

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W naszej gminie zgodnie z przyjętą w styczniu uchwałą budżetową deficyt wyniesie 15 933 224 zł. Będzie on sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 6 067 956 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 765 613 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 099 655 zł.

Zobacz też: Burmistrz Głuchołaz zarobi więcej

Czytaj też: Burmistrz i radni zaglądają do kieszeni podatników

Zobacz również: Gmina zaciąga nowy kredyt

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

16 milionów deficytu budżetu gminy
JW
Odsłony: 70

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W naszej gminie zgodnie z przyjętą w styczniu uchwałą budżetową deficyt wyniesie 15 933 224 zł. Będzie on sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 6 067 956 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 765 613 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 099 655 zł.

Zobacz też: Burmistrz Głuchołaz zarobi więcej

Czytaj też: Burmistrz i radni zaglądają do kieszeni podatników

Zobacz również: Gmina zaciąga nowy kredyt

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.