10 milionów na Urząd Miejski w Głuchołazach

Według projektu budżetu gminy na rok 2023 na administrację publiczną wydamy 11 422 564 złotych. Stanowi to 8,29 % wszystkich wydatków naszego samorządu. Największą wydatkiem w tym dziale jest utrzymanie urzędu miejskiego, bo wynosi 10 002 812 zł. Przeliczając te wydatki na jednego mieszkańca gminy, okaże się, że statystyczny głuchołazianin przeznaczy na ten cel 435 zł.
Utrzymanie Rady Miejski to obciążenie budżetu na kwotę 444 700 złotych i znów przeliczając te wydatki na jednego mieszkańca gminy, otrzymamy 19 zł.
Wydatki związane z promocją gminy to 290 000 złotych. Na jednego mieszkańca wypada 12 złotych. W tym roku planuje się modernizację urzędu miejskiego w kwocie 300 000 złotych, czyli 13 złotych przeliczając na jednego mieszkańca.
Gmina jest też członkiem kilku organizacji i stowarzyszeń, a składki na ich rzecz to wydatek 48 000 złotych (na jednego mieszkańca 2 złote). Z kolei dofinansowanie kosztów działania wydziału komunikacji to wydatek 7200 zł. Pozostało jeszcze wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej kosztuje 329 852 złote. Wydatki te w całości są finansowane z dotacji.
Uściślijmy jeszcze, że do przeliczeń wydatków budżetu gminy przyjęliśmy liczbę mieszkańców z ostatniego spisu ludności to jest 22971 osób.

Czytaj też: Łącznik obwodnicy Nysy coraz bliżej

Zobacz też: J. Ćwiek zwolniony z naruszeniem prawa?

Zobacz również: Rodzina pozostaje bez pomocy

Czytaj też: Muszla znów zamknięta

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

Czytaj więcej
Będą nowi dyrektorzy

Na skutek podjęcia uchwały przez Radę Miejską o podziale Centrum Kultury od lipca powstaną dwie nowe instytucje kultury - Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury.

Czytaj więcej
Bitwa o stolik medialny

Minęły czasy, gdy w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach był stolik dla przedstawicieli mediów i mogli oni w godnych warunkach pracować podczas sesji czy zebrań komisji. Dzisiaj stolika nie ma, a przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach upiera się, że go nie będzie. Sytuacja przypomina nieco tę sprzed kilku lat, kiedy dziennikarzy nie wpuszczono do sejmu, ale zauważmy, że minęło trochę czasu i dziennikarze znów są w sejmie, a z całego zajścia można się jedynie śmiać. Jak będzie w Głuchołazach, nie wiemy, ale z pewnością koniec będzie taki sam. I nie przeszkodzi temu fakt, że komuś tam w naszej znanej z obciachowych zajść mieścinie wydaje się, że złapał Pana Boga za nogi i będzie decydował, o tym co dobre (i dla kogo), a co złe. A konkludując: Na kolanie też da się pracować i może nawet z lepszym efektem niż u tych, co siedzą w wygodnych fotelach przy paradnych stołach.
Zapraszamy do wysłuchania zabawnej dyskusji, którą toczyli ze sobą o stolik medialny radny J. Wojnarowski, wnioskujący o ustawienie tegoż, i przewodniczący rady, utrzymujący, iż wniosek o ustawienie stolika jest bezprzedmiotowy.

Czytaj też: Kto głosował za podwyżką podatków od nieruchomości?

Zobacz też: Radni przegłosowali nowy kredyt

Zobacz również: Radnym też wyrównają 

Czytaj też: Dlaczego J. Wanicki zagłosował przeciw wzrostowi podatku od nieruchomości?

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Czytaj więcej